Clairvoyance

Få råd og vejledning ? 1. Vil du få overblik over din nuværende situation.
 2. Du vil få et dybdegående indblik i de ting der evt. begrænser dig her i livet.
 3. Du vil modtage og klarlagt din fremtidsmuligheder.
 4. Du vil  få vejledning og rådgivning til hvad du selv kan gøre, samt værktøjer dertil.
 5. Du vil opleve at der bliver sat ord på ubevidste problemstillinger som har brug for din opmærksomhed.
 6. Du vil få svar på de spørgsmål du har.


Alt dette er med til at give dig en velfortjent følelse af lethed i kroppen, som vil betyde mere overskud til at handle og mere energi i hverdagen.Der sættes fokus på.:

Med en clairvoyance session hos mig vil flere emner blive berørt bla.


 1. Kærlighed & Parforhold
 2. Personlig udvikling
 3. Negative mønstre
 4. Job & uddannelse
 5. Sorg og krise
 6. Familie & børn
 7. Økonomi, firma
 8. Fokus på dine potentialer/evner
 9. M.m.


Der vil være fokus på både din fortid. nutid og fremtid. Den rådgivning og vejledning, du vil modtage, viser dine muligheder for at udvikle dine potentialer, og som vil støtte dig i din personlig udvikling.


For på den måde vil du være klar til at træffe de helt rigtige beslutninger for dig, der vil forme det liv, du gerne vil leve

Foto clairvoyance på lydfil


Spørgsmål / Budskaber 


Denne form for clairvoyance bruges til dig der enten ønsker svar på 1 eller 2 helt specifikke spørgsmål.


Eller måske ønsker at modtage budskaber fra din guider og hjælpere på den anden side. Hvis du vælger at høre hvad hjælperne og guiderne har til dig, så handler det oftest om, det der er vigtigt for dig lige nu. Evt. de udfordringer du har på tidspunktet og hvad du kan gøre!Efter din bestilling vil vi aftale en dag hvor du vil modtage din lydfil (2-5 dage)


Hvordan foregår det?

Jeg vil stille ind på dig via dit billede og navn og spørge ind til dig eller de spørgsmål du har stillet. Alle budskaber indtales direkte på en lydfil, samtidig med jeg modtager dem. Så når du lytter til denne lydfil, har du oplevelsen af at du har været der og ja jeg sender den til dig uden redigeringHusk at sende dit billede når du har sendt din bestilling. Det nyeste billede af dig sender du på dahrup@dahrup.dk sammen med dit navn.


Clairvoyance session

Online

Personligtfremmøde 

 

Ønsker du en clairvoyance session med personlig fremmødt så bor jeg i Haslev (4690)


Hvordan forgår det?

I hyggelige og trygge rammer, vil vi sidde lige overfor hinanden.  Jeg vil altid kort forklar hvordan session vil forløbe.


Jeg vil derefter opretter kontakt til den åndelige verden for at komme i kontakt med dine guider og åndelige vejledere. Jeg beder dem om at fortælle mig om dig som person - om din fortid – nuværende situation og fremtiden.


Dine guider og vejledere kan kommunikere med mig via symboler – ord eller billeder og udefra disse vil jeg viderebringe alle de beskeder der er til dig.

 

Under clairvoyancen opbygges der et klart billede af dit liv, hvor du er nu, og hvilken retning du kan følge for at virkeliggøre dine mål og ønsker. Du har undervejs mulighed for at spørge ind til det der bliver sagt, så du kan få et endnu mere uddybende svar.


Til sidst i clairvoyancen kan du stille et spørgsmål, som du evt. ikke har fået svar på under clairvoyancen. Du skal være opmærksom på, at jeg under en clairvoyance altid giver klare svar, men aldrig mere information, end jeg føler du kan håndtere.

Telefon clairvoyance


Spørgsmål / budskaber

Dette er behagelig form for clairvoyance, hvor du modtager præcis de samme informationer, som i personlige clairvoyance.


Da varigheden er kortere, bruges denne form til dig som har 1 - 2 ubesvarede spørgsmål, men ønsker den personlige kontakt.


Hvordan foregår det?

Jeg ringer dig op på aftalte tidspunkt og først der vil jeg starte med at “stille ind på dig”.


Vi har i forvejen aftalt om jeg skal stille ind på spørgsmålene først eller om jeg kort skal give dig de budskaber / nøgleord der kommer fra din guider.


Budskaberne handler tit om hvad der sker i dit liv i øjeblikket og evt. din fortid. Tit og ofte har du fået svar på de spørgsmål du ønsker at stille og dette giver mig mulighed for at bevæge mig lidt dybere ind i temaet.


Alt imens budskaberne videregives til dig, er du velkommen til at komme med supplerende spørgsmål.